Wat te doen als u niet tevreden bent?

1) Praat met uw tandarts

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Vraag een gesprek aan met de tandarts en geef duidelijk aan wat de klacht is. In dit gesprek zal de tandarts uitleggen waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt of behandelingen zijn uitgevoerd.

2) Advies en informatie punt TIP

TIP helpt je op weg als je een klacht hebt over je tandarts. Het tandheelkundig Informatie Punt en is zelf geen klachtenbureau. Het is belangrijk dat je die eerst kenbaar maakt bij je eigen tandarts. Voor algemene informatie over de mondzorg kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl.

3) Klacht indienen

Komen we er samen echt niet uit, dan kunnen we gebruik maken van de klachtenservice van de KNMT, neutrale partij. (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) via onderstaande link. https://extranet.knmt.nl/patienteninfo/knmt-klachtenformulier.html Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.